Zakat Fitrah Anak untuk Orang Tua

Pertanyaan:

 Assalamu’alaikum

Apakah boleh zakat fitrahnya anak diberikan kepada orang tuanya. Anak dengan orang tua tidak serumah dan zakat fitrahnya menantu diberikan ke mertuanya?

—————-

Jawaban:

Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassolatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba’d.

ANAK boleh memberikan zakat kepada orang tuanya atas nama fakir atau miskin. Asalkan si orang tua tidak wajib dinafkahi. Syarat wajib anak menafkahi orang tua adalah (1) fakir dan lumpuh serta (2) fakir dan gila.

Jika tidak memenuhi salah satu dua syarat ini, maka anak tidak wajib menafkahi orang tua. Karena itu, dia boleh memberi zakat kepada orang tua tersebut atas nama fakir.

Namun, jika si anak wajib menafkahi orang tua. Maka, anak juga boleh memberikan zakat kepada orang tua asalkan bukan atas nama fakir. Misalnya, atasnama gharim dan lain-lain. Wallahu A’lam walmusta’an. (*)