Mewakilkan Zakat Fitrah

Pertanyaan

Assalamu’alaikum.

Bagaimana hukumnya orang mewakilkan zakat fitrah dalam penyalurannya kepada fakir miskin? Kemudian, diambil sendiri karena dia termasuk katagori orang miskin?

 

Jawaban

Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassolatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba’d.

 

SEMUA ulama fiqih sepakat, bahwa mewakilkan dalam menunaikan zakat fitrah hukumnya boleh. Dengan syarat harus ada niat dari orang yang mewakilkan (yang berzakat) pada saat memberikannya kepada orang yang menerima wakil dan orang yang menerima wakil tidak harus berniat.

Sebaliknya, jika yang berniat hanya orang yang menerima wakil dan yang mewakilkan tidak berniat, maka itu tidak sah. Adapun orang yang menerima wakil zakat fitrah, tidak boleh dia mengambilnya untuk dirinya sendiri jika zakat fitrah itu ditujukan kepada orang tertentu oleh orang yang berzakat. Kecuali, jika orang yang mewakilkan berkata; terserah kamu ini mau disalurkan (diberikan) kepada siapa saja. Wallahu A’lam walmusta’an. (*)